Takfirma

Det finns ingen generell regel när det är dags att byta tak på en villa. Överlag kan man säga att att ett tak håller ungefär mellan 30 och 60 år, beroende på typ av tak och vilken kvalitet det är på takläggningen. Ett välgjort tak kan alltså hålla i många årtionden.

När är det dags för takbyte Enköping?

När det börjar läcka in vatten vid häftigt regn, eller när råsponten ser dålig eller möglig ut är det dags att byta tak. Likaså om det är fuktigt eller rinner in vatten vid skorstenen. Finns kunskapen eller om man lagt tak förut kan det göras på egen hand men vi rekommenderar alltid att man anlitar en professionell takläggare Enköping.

Materialval och säkerhetstänk

För den som vill lägga om taket och inte kontakta en takläggare Enköping , krävs noggranna förberedelser. Först ska allt material införskaffas i rätt mängd. Har personen som ska lägga om taket aldrig gjort det förut, måste grunderna gås igenom. Det finns mycket material på nätet idag om hur man går till väga vid takbyte, så det är bra att börja läsa på. Det år också viktigt att säkerheten under arbetets gång beaktas. Detta är inget vi rekommenderar utan man bör alltid använda sig av en professionell takläggare Enköping

Det finns många olika typer av tak. De vanligaste valen brukar vara antingen plåt-, betong- eller tegeltak. De har alla sina specifika för- och nackdelar. Lutningen på taket spelar också roll. Tak med pannor måste ha en viss lutning för att snö och regn ska kunna rinna av. Hur stor lutning som behövs beror på vilken typ av takpanna som används. Detta kan kontrolleras med tillverkaren. Plåttak är oftast lite dyrare men håller längre.

Anlita en kunnig hantverkare

Det enklaste och tryggaste är naturligtvis om en takläggare Enköping anlitas. Då blir taket yrkesmässigt lagt och en hantverkare kan dessutom hjälpa dig att välja det lämpligaste materialet. Ett bra sätt att hitta takläggare enköping är att be oss på Nordisk Takexpress om en kostnadsfri besiktning där en av våra takexperter går igenom hela processen med er så att ni kan känna er trygga från start till mål.

En takfirma som kan sin sak lägger både vackra och hållbara tak.